Pilne ogłoszenie w sprawie odczytów wodomierzy

Pilne ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Prostkach nadal podtrzymuje stanowisko w sprawie decyzji o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z Odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że

w miesiącu czerwcu do odwołania:

  1. 1.     Wstrzymane zostanie rozliczenie za dostarczone ciepło (C.O.) i ciepłą wodę (c.w.) w budynkach wielolokalowych,
  2. 2.     Inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości
  • rzeczywiste odczyty wodomierzy zimnej wody należy zgłaszać WYŁĄCZNIE

          telefonicznie:  87 611 20 78 lub 87 611 20 96,

          na adres e-mail: pukprostki@wp.pl 

  • w przypadku braku odczytu, faktury za miesiąc czerwiec 2020 r. zostaną wystawione   w oparciu o średnie zużycie wody z wcześniejszych okresów rozliczeniowych;

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny - Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Odbiorców usług, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.
Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób funkcjonowania Przedsiębiorstwa zostanie przywrócony.
Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

                                                                Z poważaniem

                                                                        Zarząd PUK Sp. z. o. o.

 

Opublikowano: 19 czerwca 2020 13:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 550

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Realizacja: IDcom.pl